Organisatieverandering

De Nieuwe Kleren van de Wolf

Begeleiding van Verandering van Binnenuit

Veranderen en Leren

 

HUMANISERING • SAMENHANG • VITALITEIT

 

Supervisie van teams, professionals and managers in kennisintensieve organisaties gericht op het innoveren van praktijken en diensten vanuit actieleren. De inzet is om met kenniswerkers de probleemstelling van bestuurders te verrijken en daar werkbare en doordachte initiatieven in te benoemen en voor te stellen. De interventierichting is diagonaal: horizontaal met kenniswerken in afstemming (verticaal) met bestuurders.

 

 

Verandermethodologie

 

De verandermethodologie die ik gebruik zijn vormen van participatief actieonderzoek en actieleren: waarderend onderzoeken, responsieve evaluatie, artistic inquiry, handelingsonderzoek. Dat betekent dat de ontwikkeling van het gezamenlijk inzicht dat groeit en de praktijken die daaruit ontstaan centraal staan.De praktische methoden zijn divers, maar terugkerend zijn de volgende: dialoog, reflectieve gesprekken, storytelling, causal loop diagrams, krachtenveldanalyse, dilemma verkenning.

In veel kennisintensieve organisaties heb ik professionals, managers, coördinatoren en directieleden individueel en in teamverband begeleid in de ontwikkeling van een gezamenlijke visie, collectieve identiteit en organisatieleren.De insteek is een humaniserende benadering van de organisatie en haar omgeving. De humaniserende benadering komt tot uiting in een systeempsychodynamisch perspectief dat ik inneem om de menselijke voorwaarden tot leren en samenwerken te bewerkstelligen. Samen met betrokkenen: vaak professionals, managers en bestuurders, formuleer ik het vraagstuk om van daaruit tot werkbare en doordachte initiatieven te komen.

Theoretische stromingen waar ik mij op baseer zijn:

• complexiteitsdenken: veel organisatie- en verandervraagstukken zijn te begrijpen als het werken in het spanningsveld tussen coherentie en fragmentatie.

• systeempsychodynamisch perspectief: de onderstroom van de organisatie zijn de patronen die ingesleten zijn geraakt. Voor verandering kan het belangrijk zijn om keien te verplaatsen in die onderstroom.

• narratief-etnografie: Mensen ordenen hun ervaringen in organisaties aan de hand van verhalen. Verandering betekent ook het hervertellen van centrale breed gedeelde verhalen.

Ervaring

Een selectie van cliënten

• Bouwinvest (IT afdeling, management coaching)

• Brancheorganisatie voor kindertherapeuten Netherlands (N.V.K.T)

• COA - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (professionaliseringstraject)

• ContourdeTwern (professionaliseringstraject)

• HALT (management coaching)

• Hogeschool Rotterdam (professionaliseringstraject)

• Hogeschool Utrecht (professionaliseringstraject)

• Haagse Hogeschool (professionaliseringstraject)

• Kinderpostzegels (management coaching)

• Mzumbe University - Tanzania (professionaliseringstraject)

• Nationale Politie (IT-afdeling, professionaliseringstraject)

• Nederlandse Vereniging voor Kindertherapeuten (ontwikkeling organisatie-identiteit)

• Siennax (IT, teamcoaching)

• SPIRIT Amsterdam (management coaching)

• Veluwse Onderwijsgroep (professionaliseringstraject)

• VIAA (professionaliseringstraject)