Home

De Nieuwe Kleren van de Wolf

Begeleiding van Verandering van Binnenuit

 

 

Wolf in schaapskleren

 

In de beroemde vertelling "De Nieuwe Kleren van de Keizer" vormt de bovenstaande uitspraak het omslagmoment, waarin een gezamenlijk inzicht ontstaat.

 

Onderzoeken en veranderen gaan samen in de aanpak van DNKW. Dat is zowel vanuit een kritische houding als vanuit een waarderende houding. Een kritische houding gaat over het doorsnijden van grote verhalen om ruimte te maken voor nieuwe inzichten over bestaande verhoudingen en terugkerende situaties. Waarderen gaat over de bestaande inzichten te expliciteren, wensen te verbeelden en sluimerende krachten aan te wenden.

 

 

De Nieuwe Kleren van de Wolf gaat over de combinatie van onderzoeken, leren en veranderen. Vanuit dat idee bieden we begeleiding op organisatieverandering aan, waarbij de focus ligt op het versterken van de lerende organisatie. Daarnaast bieden we onderzoeksbegeleiding aan voor professionals, managers en bestuurders.

 

 

De belangrijkste vraagstukken in een organisatie zijn niet alleen de moeite waard, maar ook moeilijk. Ze zijn niet overzichtelijk, ze zijn zelfs niet te doorgronden. Ze zijn niet op te lossen, of zelfs maar te definiëren. Wat we wel kunnen doen is deze vraagstukken hanteerbaar te houden door het goede midden te vinden. Goed organiseren zoekt een dynamische balans tussen centraliseren en decentraliseren. Goed veranderen beweegt tussen vastzitten in tradities en meegesleurd worden in de waan van de dag. Goed leiderschap is een creatief midden zoeken tussen heersen en overlaten.

 

Door dat midden te zoeken leren we over de omstandigheden en over onszelf, worden we alert op de kleine aanwijzingen en ontwikkelen we een interpretatief kader om die aanwijzingen te duiden, oefenen we ons in het handelen vanuit de kennis van methoden en door een aanscherping van timing.

 

De Oude Grieken noemden dit Praktische Wijsheid. Dat is wat wij op het spel willen zetten: de ontwikkeling van praktische wijsheid in de context van organisaties.

 

Als dit een manier van spreken en denken is die je aanspreekt kijk dan eens bij de diensten waarin we dit vorm geven, bij de publicaties waar deze ideeën zijn uitgewerkt en neem contact op wanneer je denkt dat er mogelijkheden zijn tot samenwerking.

 

 

De keizer heeft geen kleren aan